Είσοδος

Αγώνες Επιλογής Ομάδων για τους Διασυλλογικούς 2016

Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε στην Γενική Συνέλευση του Μαΐου οι αγώνες για του Διασυλλογικούς 2016 θα διεξαχθούν με το σύστημα Ομάδων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι αθλητές του συλλόγου που επιθυμούν να εκπροσωπήσουν τον ΠΟΑΜ πρέπει να συγκροτήσουν την ομάδα τους και να δηλώσουν την συμμετοχή της το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28/9/2016 (ώρα 15.00)

Οι ομάδες θα αποτελούνται από 4-6 άτομα, όλα εντός των ορίων της κατηγορίας. Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν πλήρη σύνθεση, αρχηγό και ενότητα κατηγορίας (open, 1-11, 1-9, 1-6, μαθητών, γυναικών, seniors, μεικτών, Board- a- match) στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αγώνες επιλογής θα διεξαχθούν το Σάββατο και την Κυριακή 1-2 Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις συμμετοχής ανά ενότητα κατηγορίας είναι:

  • μία μόνο ομάδα, τότε αυτή θα εκπροσωπήσει το σωματείο στην ενότητα αυτή.
  • 2, τότε θα διεξαχθεί μία συνάντηση 24 διανομών (ημίχρονο των 12 διανομών) για όλες τις ενότητες κατηγοριών πλην της openκαι της 1-11, όπου θα διεξαχθεί επί 32 διανομών (ημίχρονο των 16 διανομών). Η ημέρα διεξαγωγής αυτής ορίζεται η Κυριακή 2 Οκτωβρίου και ώρα 18.00.

Σημειώνεται ότι ο αγώνας δεν αποδίδει βαθμούς νίκης σε καμία από τις νικήτριες ομάδες. Δεν καταβάλλονται δικαιώματα συμμετοχής.

  • 3, τότε θα διεξαχθεί ένα τριολέ των 24 διανομών ανά συνάντηση σε δύο ημερίδες Σάββατο 1/10, ώρα 18.00 και Κυριακή 2/10, ώρα 18.00.

Ο αγώνας θα ανήκει στην 5η βαθμίδα και θα απονεμηθούν οι αντίστοιχοι βαθμοί νίκης.

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 20€/ομάδα για την διημερίδα.

  • 4,τότε θα διεξαχθεί ένα RoundRobin των 16 διανομών ανά συνάντηση σε δύο ημερίδες Σάββατο 1/10, ώρα 18.00 και Κυριακή 2/10, ώρα 18.00.

Ο αγώνας θα ανήκει στην 5η βαθμίδα και θα απονεμηθούν οι αντίστοιχοι βαθμοί νίκης.

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 20€/ομάδα για την διημερίδα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στον αγώνα μαθητών μπορούν να εκπροσωπήσουν το σωματείο έως και 3 ομάδες, άνευ αγώνων επιλογής (ο αριθμός αυτός δύναται να αλλάξει όταν ανακοινωθεί η προκήρυξη της ΕΟΜ για τους Διασυλλογικούς 2016, με την οποία και θα είναι εναρμονισμένος). Ως μαθητές νοούνται εκείνοι που παρακολούθησαν τα μαθήματα από τον Οκτώβρη 2015 και μετά.

Σε περίπτωση που σε κάποια ενότητα δεν υπάρξει καμία δήλωση συμμετοχής τότε αυτή η ενότητα μπορεί να στελεχωθεί από κάποια από τις αποκλεισμένες ομάδες. Η αποκλεισμένη ομάδα θα προτιμηθεί για την στελέχωση της ενότητας αυτής έναντι ομάδας που δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής σε καμιά ενότητα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής που είναι η 28/09/2016.

Εάν δύο αποκλεισμένες ομάδες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατηγορία που δεν έχει εκπροσώπηση τότε η κατηγορία θα στελεχωθεί από την ομάδα εκείνη η οποία έχει τον υψηλότερο μέσο όρο Δείκτη Δυναμικότητας των 4 αθλητών (από τους 4 ή 5 ή 6 που απαρτίζουν την ομάδα). Λαμβάνονται, πάντα, υπόψη οι αθλητές με τους υψηλότερους Δ.Δ.

Το ίδιο φυσικά ισχύει και στην περίπτωση που οι αποκλεισμένες ομάδες προέρχονται από διαφορετικές ενότητες κατηγοριών.

Να σημειωθεί ότι οι αθλητές βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο μέσος όρος Δείκτη Δυναμικότητας πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν στους Διασυλλογικούς αγώνες.

Εάν μια προκριθείσα ομάδα δεν θελήσει να συμμετάσχει τότε η κατηγορία θα εκπροσωπηθεί από την δεύτερη στη κατάταξη, κ.ο.κ.

Η συμμετοχή των προκριθέντων ομάδων στους Διασυλλογικούς θεωρείται δεδομένη. Εάν μία τέτοια ομάδα δεν επιθυμεί να συμμετάσχει οφείλει να το δηλώσει αμέσως μετά το πέρας του αγώνα επιλογής, καθώς οι δηλώσεις συμμετοχής του ΠΟΑΜ στην ΕΟΜ θα γίνουν την Δευτέρα 3/10/2016.

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, αρμόδιο όργανο για λήψη απόφασης ορίζεται η επιτροπή αγώνων του ΠΟΑΜ αποτελούμενη από τους Στεφανόπουλο Η. και Χλιάπα Ι.

Ο ΠΟΑΜ θα καλύψει πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής, και μόνον αυτά, όλων των ομάδων που θα εκπροσωπήσουν το σωματείο στους Διασυλλογικούς αγώνες 2016.

Για τον ΠΟΑΜ

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Στεφανόπουλος Ηλίας

Top