Είσοδος

Κύκλος Μαθημάτων για Προχωρημένους

Ο Π.Ο.Α.Μ., διοργανώνει ένα δεύτερο κύκλο μαθημάτων, για προχωρημένους, δηλαδή για παίκτες οι οποίοι ήδη ασχολούνται τουλάχιστον ένα χρόνο με το παιχνίδι.

Ο κύκλος αυτός ως σκοπό έχει την ανάπτυξη χρήσιμων αγοραστικών συμβάσεων και τεχνικών οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως και είναι απαραίτητες για την βελτίωση των ικανοτήτων ενός σχετικά νέου παίκτη. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Top