Εδώ μπορείτε να βρείτε σε μορφή παρουσίασης power point (.ppt) ένα κύκλο μαθημάτων σχετικά με την εκτέλεση και την άμυνα σε διάφορα συμβόλαια.


Πλάνο Νο.1 - Εμπάσες

Πλάνο Νο.2 - Μετράρω το μακρύ μου χρώμα

Πλάνο Νο.3 - Hold-up

Πλάνο  Νο.4 - ΧΑ

Πλάνο Νο.5 - Επιλογή σωστού πλάνου (ΧΑ) 

Πλάνο Νο.6 - δημιουργία λεβέ (ΧΑ)

Πλάνο  Νο.7 - Κανόνας των 7 (ΧΑ)

Πλάνο Νο.8 - Επικοινωνίες (ΧΑ)

Πλάνο No.9 - Μετρώντας τους πόντους (ΧΑ)

Πλάνο Νο.10 - Αξιοποιώντας το μακρύ χρώμα (ΧΑ)

Πλάνο Νο.11 -  Επικοινωνίες (ΧΑ)

Πλάνο Νο.12 - Αποφυγή επικίνδυνου αντιπάλου (ΧΑ)

Πλάνο 13ο - Ξεσκαρτάρισμα χανόμενης (Χρωματιστό συμβόλαιο)

Πλάνο 14ο - Κόβοντας χανόμενες λεβέ στον μορ (χρωματιστό συμβόλαιο)

Πλάνο 15ο - Το ονέρ από το κοντό χέρι (ΧΑ) 

Πλάνο 16ο - Έγκαιρη απαλλαγή χανόμενης (χρωματιστό συμβόλαιο) 

Πλάνο 17ο - Έγκαιρη απαλλαγή χανόμενης (χρωματιστό συμβόλαιο)

Πλάνο 18ο - Επικοινωνίες (ΧΑ)

Πλάνο Νο.19 - 6ΧΑ με εμπάς..εμπάς..εμπάς (ΧΑ)

Πλάνο Νο.20 - Διπλοεμπάσα (ΧΑ)

Πλάνο Νο.21 - Απαλλαγή από χανόμενη (ΧΑ)

Πλάνο Νο.22 - Προσεκτικό παίξιμο (ΧΑ)

Πλάνο Νο.23 - Απαλλαγή από χανόμενη (ΧΑ)

Πλάνο  Νο.24 - Εμπάς (ΧΑ)

Πλάνο Νο.25 - Hold-up (ΧΑ) 

 

πηγή

Top